รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น จัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ทุกชนิด รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย จัดหา ล่ามญี่ปุ่น ประจำโรงงาน รับแปลเอกสารแต่งงาน ขอวีซ่าญี่ปุ่น แปลเอกสาร ราคาถูก โดยเริ่มต้นที่ 380 บาท ต่อ 1 หน้าเอกสาร A4

แปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น ราคาถูก โดยเจ้าของภาษา

บริการครบวงจรเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นบริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่น ราคาถูกสุด !! เริ่มต้นเพียงแค่ ราคาหน้าละ 380 บาท เท่านั้น สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน นอกจากนี้ยังบริการ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ หรือบริการจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น รายวัน รายชั่วโมง ตามบริษัทหรือโรงงานบริษัทญี่ปุ่นทั่วประเทศไทย โดย ล่ามญี่ปุ่นมืออาชีพ ทั้งคนไทย และ ชาวญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์แปลมายาวนาน สำหรับงาน แปลภาษาญี่ปุ่น ของบริษัทจะใช้นักแปลที่มีประสบการณ์ในด้านสาขานั้นจริงๆ เพื่อที่จะได้งานแปลที่มีคุณภาพ ไม่มีการใช้เครื่องมือแปลภาษา เช่นพวก Google Translate หรือโปรแกรมแปล อย่างแน่นอน
ล่ามญี่ปุ่น รับแปลเอกสาร

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

แปลภาษาญี่ปุ่น

บริการรับแปลภาษา เน้นงานคุณภาพ แปลโดยเจ้าของภาษา ตรวจสอบคุณภาพการ แปลเอกสาร ราชการ เอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับแปลภาษาญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน ภาษาญี่ปุ่น และ ด้านภาษา ในสาขาต่างๆ ความหมาย ไม่เพี้ยนจากต้นฉบับ และรับ แปลภาษาญี่ปุ่น ตามความต้องการของลูกค้า

บริการรับจัดหาล่าม

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

บริการจัดหา ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยล่ามญี่ปุ่น ของทางบริษัท เป็นล่ามที่มีประสบการณ์ ในการเป็นล่ามตามโรงงาน และ บริษัทญี่ปุ่น และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาในสาขาต่างๆ นอกจากล่ามญี่ปุ่นแล้ว ยังจัดหาบุคลากร ฝึกอบรมด้านธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับพนักงาน บริษัทญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับพนักงานทั่วไป จนถึงระดับผู้บริหาร บริการจัดส่งพนักงาน ไป ฝึกงาน และอบรม ที่ ประเทศญี่ปุ่น ระยะสั้น และ ระยะยาว เป็นที่ปรึกษา หาห้องพักพนักงาน

บริการรับแปลเอกสาร

ฝึกงานญี่ปุ่น

นอกจากบริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังรับแปลเอกสารภาษาอื่นๆ อีกด้วย เช่นเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นเอกสารขนาด A4 หรือ หนังสือ ตำรา นิตยสาร และเอกสารต่างๆ เรารับแปลหมด รวมทั้งจัดหาล่ามตามภาษานั้นๆ ด้วย

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่น

รับจัดหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น และรับจัดฝึกอบรม ฝึกงานญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาที่อยากจะไปเรียนต่อญี่ปุ่น โดยโรงเรียนสอนภาษา ที่แนะนำจะเป็นโรงเรียนญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้ลงทะเบียนกับทางบริษัท

ตัวอย่างเอกสารที่ รับแปลภาษาญี่ปุ่น
  • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชน
  • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้าน
รับสมัคร ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ส่งประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ส่ง E-Mail มาที่ info@taigo.net แจ้งหัวข้อว่า "สมัครงานตำแหน่งล่ามแปลภาษา" ลงใน Subject ของอีเมลล์มาด้วย หากประวัติของท่านมีความน่าสนใจ บริษัทฯ จะติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
* โปรดติดต่อกันทางอีเมลล์ในการสมัครงานเบื้องต้น