แปลภาษาญี่ปุ่นโดยเจ้าของภาษา

รับแปลภาษาญี่ปุ่น โดยเจ้าของภาษา และตรวจสอบอักษรโดยผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้งานคุณภาพ ความหมาย ไม่เพี้ยนจากต้นฉบับ ทั้งงานแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาการแปลแล้วแต่ปริมาณของจำนวนหน้า หรือตัวอักษร หรือหากลูกค้าต้องการงานด่วนก็สามารถปรึกษาเราได้ ทางบริษัทจะพยายามให้ได้งานตามระยะเวลา และราคา ตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างเอกสารที่รับแปลภาษาญี่ปุ่น

  • แปลเอกสารส่วนบุคคล เช่น แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลสูติบัตร แปลเอกสารการศึกษา เอกสาร ขอวีซ่า ใบรับรองการสมรส และอื่นๆ
  • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ฯลฯ
  • แปลคู่มือ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลคู่มือฝึกอบรม การใช้งาน แปลการใช้งานคอมพิวเตอร์ แปลสิทธิบัตร แปลสัญญา ต่างๆ แปลป้ายโฆษณา แผ่นพับ เมนูอาหาร ฯลฯ
  • แปลกฎหมาย แปลหนังสือเรียน วิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร ข่าว เว็บไซต์ หนังสือการ์ตูน ฯลฯ

อัตราราคาค่าแปลเอกสาร

ราคาในการแปลภาษาญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอักษร หรือขนาดของเอกสาร โดยหลักการแล้ว ท่านลูกค้าจะต้องส่งต้นฉบับที่จะให้ทีมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมาดูก่อน เพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-917-7499 หรือถ้าต้องการให้เสนอราคา กรุณา Fax เอกสารมาที่ 02-917-7033 หรือส่ง E-Mail มาที่ info@taigo.net

พิสูจน์งานแปลภาษาญี่ปุ่นโดย

แปลภาษาญี่ปุ่น