ชื่อบัญชี : บริษัท เน็กไซล์ จำกัด (สาขาย่อย : สุขาภิบาล2)

  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
  • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี : 296-1-16501-0
  • ธนาคาร กรุงไทย
  • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี : 197-0-05327-5
* เมื่อท่านลูกค้าชำระเงินแล้วเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางดังต่อไปนี้
E-mail มาที่ info@taigo.net โดยแจ้ง ชื่อ - สกุล ธนาคารที่ชำระ วันที่ เวลา และยอดเงินที่ชำระ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
หรือโทรแจ้งการชำระที่ 02-978-6660 หรือส่ง Fax เอกสารมาที่ 02-917-7033