บริษัทจัดหางาน ล่ามญี่ปุ่น

หากท่านต้องการล่ามญี่ปุ่นไปทำงานชั่วคราว หรือทำประจำตามโรงงานอุตสาหรรมในนิคมต่างๆ เช่น ชลบุรี ระยอง นิคมมาบตาพุด แหลมฉบัง หรือในโซน อยุธยา กรุงเทพ ปทุมธานี ต้องการบริษัทจัดหางาน ที่สามารถจัดหาล่ามญี่ปุ่นด่วนให้ท่านได้ โปรดติดต่อเรา โดยแจ้งรายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ

  • ระบุประเภทของงาน หรือธุรกิจของท่าน เพื่อจัดหาล่ามตามสาขาที่ถนัด
  • สถานที่ที่ให้ล่ามญี่ปุ่นไปทำงาน
  • ระยะเวลาเป็นล่าม เช่น 1 วันหรือ ครึ่งวัน หรือกี่วัน (กรณีเป็นชั่วโมง อาจมีค่าใช้จ่ายสูง)
  • ค่าเดินทางให้ล่าม สามารถออกให้ได้หรือไม่
  • ช่วงพักกลางวันหรือค่าอาหาร จัดหาให้ได้หรือไม่

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

เงื่อนไขการจัดหา ล่ามภาษาญี่ปุ่น :

  • สถานที่และระยะเวลา - ระยะเวลาการทำงานครึ่งวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. หรือเวลาอื่นๆ ตามนัดหมาย โดยเวลารวมไม่เกิน 4 ชม.
  • ระยะเวลาการทำงานเต็มวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. หรือเวลาอื่นๆตามนัดหมาย โดยมีเวลาการทำงานรวมไม่เกิน 8 ชม.
  • กรณีทำงานเกินเวลาที่ตกลงไว้ว่า ครึ่งวัน หรือ เต็มวัน คิดอัตราเหมาจ่ายตามจำนวนชั่วโมงที่เกิน เรื่องราคาสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ
  • กรณีต้องการล่ามเดินทางไปต่างจังหวัด ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับการทำงานของล่าม
  • สามารถติดต่อสอบถามราคาได้ที่ 02-917-7499

รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น

TAIGO.net รับสมัครล่ามญี่ปุ่น หลายอัตรา หากท่านสนใจ กรุณาส่งประวัติการทำงาน resume หรือติดต่อสอบถามได้กับทางเว็บไซต์ค่ะ รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น